O nama
Novosti
Poslovi
Kontakt
Robotika
Automatizacija
Proizvodi
Galerija
   

 

 
  Sve veći zahtevi za vrhunskim kvalitetom proizvoda, smanjenjem
vremena obrade, zaštitom radnika…, na velika vrata uveli su
robote kao zaista nepogrešive i neumorne izvršioce u najrizličitijim
oblastima proizvodnje. Kada je reč o vrstama poslova gde su našli
najveću primenu onda su to svakako:
 

ZAVARIVANJE

PAKOVANJE I PALETIZACIJA

OPSLUŽIVANJE MAŠINA I MANIPULACIJA

FARBANJE I LAKIRANJE

OBRADA METALA I PLASTIKA

KONTROLA KVALITETA PROIZVODA 


ČETRI ZAKONA ROBOTIKE

1. Robot ne sme naškoditi čovečanstvu, ili
svojom pasivnošću dozvoliti da se čovečanstvu naškodi.
2. Robot ne sme naškoditi čoveku, ili svojom pasivnošću dozvoliti da se čoveku naškodi, osim ako je to u suprotnosti sa nultim zakonom.
3. Robot mora slušati ljudske naredbe, osim ako su u suprotnosti sa nultim ili prvim zakonom.
4. Robot treba da štiti svoj integritet, osim ako je to u suprotnosti sa nultim ili drugim zakonom.

 
Isaac Asimov